Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) Hazırlık

Açılımı Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı olan ÜDS 2000 yılından bu yana uygulanan
merkezi bir dil sınavıdır. ÜDS sonuçları, yüksek lisans, doktora ve doçentlik için kullanılabilir.
ÜDS’den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65, doktora adaylarının 100 üzerinden en az
50 puan almaları gerekir. ÜDS her yıl Mart ve Ekim aylarında olmak üzere iki kez yapılır.
Sınavda Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri olmak üzere üç alan bulunmaktadır.
Her aday sadece gireceği alandaki soruları cevaplamaktadır. Hangi alandan sınava gireceğiniz
ÜDS sonucunuzu kullanacağınız alana (yüksek lisans/doktora alanına vb.) göre değişmektedir.
ÜDS sınavı 180 dakikadır ve bu süre içerisinde 80 soru cevaplanacaktır. Sınavda yanlış
doğruyu götürmez ve her soru 1.25 puandır. ÜDS’de kelime bilgisi, dilbilgisi ile yabancı
dilde okuduğunu anlama soruları bulunur. Soruların bölümlere göre dağılımı şöyledir:
Vocabulary & Grammar: 17 ,Cloze Test: 10,Sentence Completion: 10,
Translation: 4, Reading: 24, Dialogue Completion: 5, Paragraph Completion:  5,
Irrelevant Sentence: 5

ÜDS geçerlilik süresi ne kadardır?
ÜDS’nin geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM tarafından belirlenmiş bir tarih yoktur.
Kurumlar kendi aldıkları kararlara göre uygulamalarını şekillendirirler.
Örnek olarak belli kurumlar ÜDS sınavından alınan puanları ömür boyu geçerli sayarken,
bazı kurumlar ÜDS notunun son 2 ya da 3 yıl içerisinde alınmış olmasını şart koşmaktadırlar.

ÜDS’de çeşitli strateji ve taktiklerle yüksek not alabilir miyiz?
ÜDS’nin çeşitli bölümlerinde çeşitli strateji ve taktikler uygulamak mümkündür.
Ancak bu taktik ve stratejiler ile sınavın tamamında başarılı olmak imkansızdır.
ÜDS’de yüksek not hedefliyorsanız, öncelikle kelime bilgisi (vocabulary) ve
dilbilgisi (grammar) konularında iyi bir seviyede olmanız gerekmektedir. Bu bilgiyi taktik ve
stratejilerle birleştirdiğinizde, hedeflediğiniz puanlara ulaşabilirsiniz.

ÜDS’ye hazırlanmak için kursa gitmek gerekli midir?
ÜDS kursları konusunda adaylara çok çeşitli seçenekler sunmaktadır.
ÜDS evde çalışarak da hazırlanabileceğiniz bir sınav olmakla beraber, genelde
adayların çoğu ÜDS kurslarına gitmeyi tercih etmektedir. Bunun 2 sebebi vardır:
Öncelikle ÜDS kursu kişilere ihtiyaç duydukları motivasyonu ve çalışma sistemini getirir.
Kendi başına çalışmakta zorlanan adaylar için ÜDS kursları çeşitli ödevler ve ekstra
çalışmalarla hazırlık sürecini belli bir sisteme oturtur. Bu da sonuç olarak adayın moralini arttırarak
amaca daha fazla motive olmasını sağlar. Bunun yanında adayın sınıf ortamında olması,
hem başkalarının sorduğu sorulardan faydalanma hem de anlamadığı noktalar için
anında cevap alabilme fırsatını getirir. Bu açılardan bakıldığında ÜDS hazırlık
döneminde kursa gitmek adaylar için faydalı olmaktadır.