Kamu Personeli Yabancı Dil STS (KPDS) Hazırlık

Bu sınav yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
(aylıklarını bu kanunun ek geçici maddelerine göre alanlar dâhil), 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanunu, 2802 sayılı Hâkim ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
ve 3466 sayılı uzman Jandarma Kanununa göre çalışmakta olanların, kadrolar
karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 3/c maddesine tâbi sözleşmeli personelin katıldığı sınavdır.

Açılımı kamu personeli yabancı dil sınavı olan KPDS, ÖSYM tarafından hazırlanır ve
bu sınavda, sınava giren kişilerin İngilizce okuma ve anlama becerilerini sınamak amaçlanır.
Yılda sadece iki kez (Kasım ve Mayıs) gerçekleştirilern sınava devlet kurumlarında çalışmayı
amaçlayan kişiler ile kamu, kurum ve kuruluşlarınca yurtdışı teşkilatında sürekli göreve
atanacak memurlar girmektedir. Bunun yanında mütercim veya tercümanların işe başlamadan
önce yeterli dil becerisine sahip olduklarını tespit ettirmek için bu sınava girmeleri gerekmektedir.
Kamu personelleri bu sınava girip belli bir seviyede puan alarak zamlı maaşlar alabilirler.

Sınav süresi 3 saattir (180 dakika). Almanca, Fransızca ve İngilizceden yapılacak sınavlarda
çoktan seçmeli testler kullanılır. Diğer dillerde sınav, test hazırlanabildiği takdirde bu yolla,
test hazırlanamadığı takdirde, Türkçeye ve yabancı dile çeviri şeklinde yapılır.
Çeviri için 150-200 kelimelik metinlerden yararlanılır. Sınavlarda sözlük ve sözlük
örevi yapan yardımcı araçlar kullanılmaz.

Çoktan seçmeli testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile
okunacak ve her doğru cevap için bir puan verilecektir. Adayların doğru cevap sayıları
toplanarak puanları bulunacaktır. Test hazırlanamayan dillerde çeviriler ÖSYM’de
kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Kamu Personeli Dil Sınavı, yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı
dil bilgisi seviyesini belirlemek için ÖSYM tarafından yılda 2 kez Mayıs ve Kasım aylarında
yapılan bir sınavdır. 80 soruluk çoktan seçmeli bir sınav olan KPDS’de soru dağılımı genellikle şöyledir:

Kelime bilgisi ve dilbilgisi bölümü (Grammar&Vocabulary).Toplam 15 puandır.
Bu bölümde; 5 soruluk kelime bilgisi (Vocabulary) : İsim (noun), sıfat (adjective),zarf (adverb) ve
öbeksi eylem (phrasal verb) biçiminde kelimeler sorulmaktadır. 3 soruluk z
aman bilgisi (Tenses)2 soruluk edat (Prepositions) : İngilizce’deki birlikte kullanım (collocation)
bilgisini ölçmeyi hedefler.5 soruluk bağlaçlar (Conjunctions) ve diğer konular test edilmektedir.
Cloze Test bölümüToplam 10 puandır. Bu bölümde 2 adet paragraf verilmektedir. Bu paragrafların
her birinde 5’er adet boşluk bulunur. Adaylar bu boşluklara gelecek kelime ya da kelime gruplarını
çoktan seçmeli sorulara cevap vererek bulurlar
Cümle Tamamlama bölümü (Sentence Completion)Toplam 10 puandır. Bu bölümde 10 adet
cümle yarım bırakılarak verilmiştir. Adaylar bu cümleleri seçeneklerden uygun olanı seçerek tamamlar.
Çeviri bölümü (Translation) Toplam 10 puandır. İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce 5’er soru ş
eklinde uygulanır.
Paragraf Tamamlama (Paragraph Completion) Toplam 6 puandır. 6 kısa paragraf’tan birer
cümle çıkarılarak adayın seçenekler arasında bu cümleyi bulması beklenir.
Duruma uygun ifade (Situational Expression) Toplam 6 puandır. Adayın soruda verilen
duruma uygun gelebilecek cümleyi seçenekler arasında bulması beklenir.
Anlam bütünlüğünü bozan cümle (Irrelevant Sentence) Toplam 6 puandır. Adayın,
verilen paragrafta numaralandırılan cümlelerin hangisinin paragrafın geneline uymadığını bulması beklenir.
Anlamca en yakın cümle (Restatement) Toplam 6 puandır. Adayın verilen cümlelere en yakın anlamdaki
şıkkı işaretlemesi beklenir.
Diyalog Tamamlama (Dialogue Completion) Toplam 6 puandır. Adayın verilen karşılıklı konuşmada
boş bırakılan yere seçeneklerden uygun olanı yerleştirmesi beklenir.
Okuma (Reading)Toplam 25 puandır. Adaya 5 okuma parçası verilir. Her bir okuma parçası ile
ilgili 5’er soru sorulur.

KPDS geçerlilik süresi ne kadardır?

KPDS’nin geçerlilik süresi 2 yıldır. Ancak KPDS sonucunuzu maaşınıza eklediğiniz takdirde
geçerlilik süresi 5 yıl olacaktır. Beş yıl geçtiğinde KPDS notunuz bir seviye düşer.Örnek olarak
2007 yılında KPDS’den A almış bir kişi 2012 yılına kadar A notu üzerinden tazminat alırken,
2012 yılından itibaren bir seviye düşerek B notu üzerinden tazminat alır.

KPDS’de çeşitli strateji ve taktiklerle yüksek not alabilir miyiz?

KPDS’nin çeşitli bölümlerinde çeşitli strateji ve taktikler uygulamak mümkündür.
Ancak bu taktik ve stratejiler ile sınavın tamamında başarılı olmak imkansızdır.
KPDS’de yüksek not hedefliyorsanız, öncelikle kelime bilgisi (vocabulary) ve
dilbilgisi (grammar) konularında iyi bir seviyede olmanız gerekmektedir.
Bu bilgiyi taktik ve stratejilerle birleştirdiğinizde, hedeflediğiniz puanlara ulaşabilirsiniz.